หวยหุ้น

หวยหุ้น คือ หวยที่อ้างอิงราคาปิด – เปิด ตลาดหุ้นนั้นๆ เอามาใช้ออกรางวัล โดยจะนำเลขท้ายของหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักสิบและหลักหน่วยของค่า Value มาออกผลรางวัล เลข 3 ตัวบน และนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งของค่า Change มาออกรางวัลเลข 2 ตัวล่าง ซึ่งส่วนมากแล้วหวยหุ้นจะเปิดรับแทงหรือออกรางวัล วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ – อาทิตย์ ในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ และบนเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์อย่างเว็บ RUAY มีการเปิดแทงหวยหุ้นของประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

หวยหุ้นสิงคโปร์ 

หวยหุ้นสิงคโปร์จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Straits Times Index(STI) ซึ่งเป็นราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นำมาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักหน่วยและหลักทศนิยม 2 มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 652
 • เลข 2 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักทศนิยม 2 หลักมาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 52
 • เลข 2 ตัวล่าง ใช้ค่า Change เลขหลักทศนิยม 2หลักมาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 69

หวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Stock Exchange of Thailand (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีทั้งหมด 4 รอบต่อวัน ได้แก่รอบเช้าเวลา 10.00 น. รอบเที่ยงเวลา 12.30 น. รอบบ่ายเวลา 14.30น. และรอบเย็นเวลา 16.40 น. โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน ดูจากจุดทศนิยมหลักหน่วยของ SET50 และจุดทศนิยมทั้งหลักหน่วยและหลักสิบของ SET
 • เลข 2 ตัวบน ดูจากเลขจุดทศนิยมของ SET ทั้งสองตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วย

เลข 2 ตัวล่าง ดูจากเลขจุดทศนิยมของ Change ของ SET ทั้งสองตำแหน่งคือหลักสิบและหลักหน่วย

หวยหุ้นอินเดีย

หวยหุ้นอินเดีย จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Bombay Stock Exchange(BSE) นำมาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 17.30 น. (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำ เลขหลักหน่วยและเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล เลขที่ได้ คือ 212
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล เลขที่ได้ คือ 12
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 23

หวยหุ้นรัสเซีย

หวยหุ้นรัสเซีย จะใช้ผลการเปิด – ปิดตลาดหุ้น RTS Standard มาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 21:50 น. (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะใช้เลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล เลขที่ได้ คือ 162
 • เลข 2 ตัวบน จะใช้เลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล เลขที่ได้ คือ 62
 • เลข 2 ตัวล่าง จะใช้เลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 35

หวยหุ้นอังกฤษ

หวยหุ้นอังกฤษ จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น FTSE 100 index มาออกรางตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศอังกฤษ โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 23:30 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักหน่วยและหลักทศนิยม 2 มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 718
 • เลข 2 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักทศนิยม 2 หลักมาออกรางวัลเลขที่ได้ คือ 18
 • เลข 2 ตัวล่าง ใช้ค่า Change เลขหลักทศนิยม 2 หลักมาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 86

หวยหุ้นเยอรมัน

หวยหุ้นเยอรมันจะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Deutsche Borse AG German Stock Index(DAX) มาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศเยอรมัน โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 23:00 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักหน่วยและหลักทศนิยม 2 มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 928
 • เลข 2 ตัวบน ใช้ค่า Value เลขหลักทศนิยม 2 หลักมาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 28
 • เลข 2 ตัวล่าง ใช้ค่า Change เลขหลักทศนิยม 2 หลักมาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 40

หวยหุ้นดาวโจนส์

หวยหุ้นดาวโจนส์ จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Dow Jones Industrial Average ของประเทศสหรัฐอเมริกา นำมาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะออกรางวัล 1 รอบต่อวัน ในเวลา 04:00 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วยและเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล เลขที่ได้ คือ 217
 • เลข 2 ตัวบน จำนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล เลขที่ได้ คือ 17

เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล เลขที่ได้ คือ 62

หวยหุ้นจีน

หวยหุ้นจีนใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้นรอบเช้าของหุ้น SZSE Composite Index มาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีทั้งหมด 2 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบเช้า เวลา 10:35 น. และรอบบ่าย เวลา 14:05 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล คือ 168
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล คือ 68
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล คือ 15

หวยหุ้นอียิปต์ 

หวยหุ้นอียิปต์จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น CASE:IND (EGX 30) มาออกรางวัล ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 20:00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล คือ 134
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล คือ 34
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล คือ 68

หวยหุ้นนิเคอิ

หวยหุ้นนิเคอิ จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นมาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีทั้งหมด 2 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบเช้า เวลา 09:30 น. และรอบบ่าย เวลา 13:20 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล คือ 288
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล คือ 88
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล คือ 30

หวยหุ้นฮั่งเส็ง

หวยหุ้นฮั่งเส็งจะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Hang Seng Index ของฮ่องกงมาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีทั้งหมด 2 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบเช้า เวลา 11:00 น. และรอบบ่าย เวลา 15:30 น. (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล คือ 998
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่าValue มาออกผลรางวัล คือ 98
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล คือ 57

หวยหุ้นไต้หวัน

หวยหุ้นไต้หวันจะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น TWSE Market Chart มาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะออกรางวัลวันละ 1 รอบ ในเวลา 12:30 น. (เวลาไทย)  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะนำเลขหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผล รางวัล คือ 978
 • เลข 2 ตัวบน จะนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือ หลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล คือ 78
 • เลข 2 ตัวล่าง นำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Change มาออกรางวัล คือ 98

หวยหุ้นเกาหลี 

หวยหุ้นเกาหลี จะใช้ผลการเปิด-ปิดตลาดหุ้น Korea stock exchange นำเอาค่าของ KTOP30 มาออกรางวัลตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศเกาหลี โดยจะออกรางวัล 1 รอบต่อวันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.  (เวลาประเทศไทย) โดยรางวัลจะมีดังนี้

 • เลข 3 ตัวบน จะใช้ค่า Value ตัวเลขหลักหน่วยและเลขทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง เท่ากับ 960
 • เลข 2 ตัวบน จะใช้ค่า Value ตัวเลขทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือ 60
 • เลข 2 ตัวล่าง จะใช้ค่า Change ตัวเลขทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือ 96

วิธีแทงหวยหุ้น ผ่านRuayหวยออนไลน์

แม้ว่าหวยหุ้นจะมีมากกว่า 10 ชนิด แต่รูปแบบการแทงหวยหุ้นแต่ละประเทศนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเลย วิธีการแทงหวยง่ายนิดเดียว แต่ต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้น ในส่วนของการอ่านผลรางวัลเท่านั้น โดยรูปแบบการแทงหวยหุ้นและอัตราค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

 • หวยหุ้นเลข 3 ตัวบน

เลข 3 ตัวบน อัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 850 กล่าวคือ หากท่านซื้อเลข 3 ตัวจำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 850 บาท หากซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 850*20 เท่ากับ 17,000 บาท

 • หวยหุ้นเลข 3 ตัวโต๊ด

เลข 3 ตัวโต๊ด คล้ายกับเลขท้าย 3 ตัวบน แต่ว่าตัวเลขสามารถสลับกันได้ เช่น หากเลขท้าย 3 ตัวบนออกรางวัล 584 แต่ท่านซื้อเลขสลับ กันอย่าง 584 485 854 458 845 548 ก็สามารถถูกรางวัลได้เช่นกัน อัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 120 กล่าวคือ หากท่านซื้อเลข 3 ตัวโต๊ด จำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 120 บาท หากซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 120*20 เท่ากับ 2,400 บาท

 • หวยหุ้นเลข 2 ตัวบน 

เลข 2 ตัวบน อัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92 กล่าวคือ หากท่านซื้อเลขท้าย 2 ตัวบน จำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 92 บาท หาก ซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 92*20 เท่ากับ 1,840 บาท  

 • หวยหุ้นเลข 2 ตัวล่าง

เลข 2 ตัวล่าง อัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92 กล่าวคือ หากท่านซื้อเลขท้าย 2 ตัวบน จำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 92 บาท หาก ซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 92*20 เท่ากับ 1,840 บาท 

 • หวยหุ้นเลขวิ่งบน

เลขวิ่งบน คือ การเลือกเลขมา 1 เลขจาก 0 – 9 แล้วมาซื้อรางวัลแบบวิ่ง เช่น หวยยี่กี ออกรางวัล 3 ตัวตรง คือ 579 แล้วงวดนี้เลือก แทงเลขวิ่งเป็นเลข 7 เท่ากับว่าเราถูกรางวัลอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 3.2 กล่าวคือ หากท่านซื้อเลขวิ่งบน เป็นเลข 7 จำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 3.2 บาท หากซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 3.2*20 เท่ากับ 64 บาท 

 • หวยหุ้นเลขวิ่งล่าง 

เลขวิ่งล่าง ลักษณะคล้ายกับเลขวิ่งบนเลย เพียงแต่ว่าใช้เลขท้าย 2 ตัวล่างมาออกรางวัล เช่น งวดนี้เลขท้าย 2 ตัวล่างออก 65 และท่าน ได้ซื้อเลขวิ่งล่างเป็นเลข 5 จำนวน 1 บาท ท่านจะได้ค่าตอบแทน 4.2 บาท หากซื้อ 20 บาท ก็ให้เอา 4.2*20 เท่ากับ 84 บาท